For åttende år på rad ble kyststatene ikke enige om en fordeling av nvg-sild og for kolmula er det tiårsjubileum i år uten enighet om internasjonal fordeling. Makrellen har en enda lengre historie uten en felles avtale og var det fiskeslaget som innledet den svært lange konflikten mellom kyststatene med manglende enighet om fordeling seg i mellom.

Resultatet er blitt vedvarende kraftig overfiske av bestandene målt opp mot forskernes anbefalinger.

– Det ble ikke reelt drøftet en fordeling.