I kyststatsforhandlingene om norsk vårgytende sild (NVG-sild) og kolmule ble det i går 26. oktober inngått avtale om en totalkvote for kolmule på 752.736 tonn, og for NVG-sild en totalkvote på 598.588 tonn. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Det er Norge, EU, Storbritannia, Færøyene og Island som forvalter kolmulen sammen, mens Norge, Russland, Storbritannia, Færøyene og Island forvalter NVG-silda sammen.

Det er derimot ikke avklart en fordeling av kvoten på NVG-sild og kolmule mellom kyststatene.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) Foto: Flickr/ Arbeiderpartiet

– Jeg er glad for at vi nå har kommet til enighet om totalkvotene. Uenighet om kvotefordelingen for begge disse bestandene fører til at det også i år blir fisket mer enn den totalkvoten som er fastsatt. Til tross for dette, er begge bestandene innenfor trygge biologiske rammer. Vi er også enige om å møtes igjen tidlig i 2022 for å starte arbeidet med fordeling av andeler både på kolmule og sild, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, i en uttalelse.

Analyser av sonetilhørighet

Ifølge departmentet er alle partene enig om at totalkvoten skal fastsettes i henhold til de forvaltningsreglene for bestandene som partene tidligere har avtalt og de faglige anbefalingene fra Det internasjonale rådet for havforskning (ICES).

Det er også avtalt at kyststatene skal etablere arbeidsgrupper som skal fortsette arbeidet med sonetilhøringhetsanalyser for både kolmule og sild. Dette vil være viktig kunnskap for fremtiden, viser departementet til.

Når det gjelder avtaler om soneadgang for norske fiskere i andre lands soner, blir dette gjennomført som bilaterale forhandlinger senere på året.

De endelige kvotene for norske fiskere for neste år vil bli klare etter at reguleringene er fastsatt og det foreligger endelige tall for kvotebytter og årets fiske.