De viser de blant annet til et møte i Stortinget 2. juni i år. Der fremmet Senterpartiet et forslag om å «sikre at fiskerilovgivningens distriktspolitiske mål gjennomføres i praksis». Under debatten ble det lagt fram åtte forslag i alt fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Alle ble nedstemt.

Disse forslagene forplikter den nye Støre-regjeringen i utforming av ny fiskeripolitikk, mener brevsenderne.

Det gjelder blant annet å sikre at de leveringspliktige trålerne leverer fisk i tråd med intensjonene i pliktsystemet. Senterpartiet foreslo også å «fremme forslag om en ordning for kvotetrekk med inntil 20 prosent trekk fra kvoteregulert fangst som blir eksportert ubearbeidet til utenlandsk foredlingsindustri».

Kystopprøret viser til Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken.

– En ny Støre-regjering må lytte og samtale åpent med vanlige folk om hva som er til det beste for kyst- og fjordbefolkningen. Lukket og betalt påvirkning fra pr-byråer, direkte mot stortingsrepresentanter og regjering, må opphøre som premiss for ny fiskeripolitikk, står det i brevet.

De som har sendt brevet er: Kystopprøret, Norges Kystfiskarlag, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Spire, ForFinnmark, ForTroms, Ta havet tilbake og jorda i bruk, LO i Tromsø og Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU.