– Vi har hatt en valgkamp preget av mye uvitenhet om