Hvis det skal åpnes for et fiske på strandkrabbe, bør en del reguleringer på plass. Det skriver Havforskningsinstituttet i en ny rapport.

Fiskeridirektoratet har fått stadig flere forespørsler om mulighet for å fiske strandkrabbe, og ba derfor Havforskningsinstituttet om råd.

Hindre bifangst

– Det viktigste vi anbefaler er at et eventuelt fiske på strandkrabbe må være bygget på regler og forskrifter som hindrer bifangst, flere tapte fiskeredskaper og spøkelsesfiske, sier havforsker Gro van der Meeren, en av forskerne bak rapporten, i en artikkel på instituttets nettsider.

Gro van der Meeren, forsker ved Havforskningsinstituttet Foto: Paul S. Amundsen

Det er særlig hummer og leppefisk som bifangst som må unngås, men torskefisk og ål er også uønsket bifangst, viser hun til.

HI-forskere gjennomfører nå et forsøksfiske på strandkrabber i Austevoll ved hjelp av leppefiskteiner, som slipper ut leppefisk som forviller seg inn i teinene.

– Redskap-rådene fra oss kommer i etterkant, men prinsippene som vi baserer forsøksfisket på, står i rapporten, sier van der Meeren.

Uviss bestandsstørrelse

Det går bra med strandkrabbebestanden i Norge. Det tror hvert fall havforskerne.

– Vi finner dem overalt, så vi regner med at det går bra. Men problemet er at ingen klarer å måle bestanden, selv om det har vært prøvd, sier van der Meeren.

Grunnen til det er at krabber i ulike livsstadier aldri viser seg samtidig.

– Vi klarer aldri å fiske alle livsstadiegruppene på én gang. Og da blir det vanskelig å si noe om størrelsen på bestanden, sier havforskeren.