På felles årsmøte for Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest digitalt nylig, kom det flere kritiske røster mot det nye kontrollregimet som er i ferd med å innføres samtidig som det arbeides med ytterligere innskjerping av kontrollvirksomheten.

Fisker Erling Kanestrøm som representerer sjarkfiskere på Nordmøre, stilte spørsmål til fiskeriministeren om det i det hele tatt er lovlig med den overvåkningen som er på trappene gjennom VMS-systemet.