På felles årsmøte for Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Vest digitalt nylig, kom det flere kritiske røster mot det nye kontrollregimet som er i ferd med