Som Fiskeribladet tidligere har omtalt står en stor andel av den norske torskekvota fortsatt ufisket. Ved utgangen av uke 37 var restkvota på hele 136.447 tonn.

Trålflåten har fisket halvparten av sin torskekvote. Åpen og lukket gruppe under 11 meter har henholdsvis 8217 og 10.081 tonn igjen av sine gruppekvoter.

Økt kvotefleks

Både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag anser det som urealistisk at den norske flåten klarer å lande så store kvantum innen årets slutt. Begge har tatt til orde for å øke kvotefleksibiliteten fra 10 til 20 prosent, slik at en større andel av 2021-kvoten kan overføres til neste år. Dette må avklares med Russland i de kommende fiskeriforhandlingene.

Kystfiskarlaget mener imidlertid at økt kvotefleks ikke vil være tilstrekkelig for åpen gruppe, hvor de anser situasjonen som mest kritisk.

- Selv med tilpassede tiltak og større kvotefleks er det ventet at særlig åpen gruppe vil få store utfordringer med å komme i mål med årets torskekvantum, skriver landsstyret i Kystfiskarlaget i en henvendelse til Fiskeridirektoratet.

Fem tonn mer

For at åpen gruppe skal klare å utnytte mest mulig av gruppekvoten sin, har Kystfiskarlaget bedt om at maksimalkvotetillegget for åpen gruppe økes med fem tonn.

De foreslår også at avsetningen til åpen gruppes ferskfiskordning økes med 1500 tonn, alternativt at det tillates et overfiske innenfor gruppekvoten.