Leder av Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, mener norske kystfiskere har grunn til å være fornøyde med avtalen som er landet med Russland. Han har denne uken deltatt med innspill til den norske forhandlingsdelegasjonen i forbindelse med fiskeriforhandlingene med Russland.

Kiil sier at selv om Kystfiskarlaget hadde håpet på enda litt høyere overføringsadgang av torsk fra 2021 til 2022, så er økningen fra 10 til 15 prosent et godt gjennomslag.

Høyt uttak

- En overføring på 20 prosent ville ifølge havforskerne utgjøre et for høyt uttak til neste år, påpeker han.

Kiil mener likevel at avtalen vil gi fiskere som i år har hatt utfordringer med tilgjengelighet og leveringssituasjon større fleksibilitet, og sier han ser frem til å diskutere detaljene for den norske fordelingen nærmere på reguleringsmøtet i høst.

Det er åpnet for et loddefiske neste år, Norge har fått en kvote på vel 41.000 tonn.

- Kystfiskarlaget er skeptisk til at det for neste år åpnes for et loddefiske fordi vi mange ganger har sett de negative konsekvenser av dette. Vi nådde dessverre ikke gjennom med vår holdning i årets forhandlinger ettersom ICES tilrådde en åpning av dette fisket, sier Kiil.