Norges Kystfiskarlag skriver i en pressemelding torsdag at de får bekymringsmeldinger fra medlemmer som reagerer på raudåtetrålinga som for tiden foregår i kystnære områder i Nordland.

- Det er galskap å drive tråling etter raudåte i disse områdene, sier Tom Vegar Kiil, leder i Norges Kystfiskarlag i meldingen.

Laget krever at den kystnære raudåtehøstinga opphører umiddelbart. Dette gjorde de også ved høringen av fiskerireguleringene for 2021.

– Denne virksomheten er ikke bærekraftig sett i lys av bifangstproblematikken og påvirkningen den har på øvrige fiskebestander og økosystem, står det i meldingen.

Denne uken gjorde også styret i Nordland Fylkes Fiskarlag et vedtak om raudåtefisket. De mener det er «totalt uakseptabelt at myndighetene tillater et fjordfiske av raudåte med neddreping av torskeegg og larver når dette bidrar til å svekke gjenoppbyggingen av bestanden av kysttorsk».