Fiskerimyndighetenes plan var at de første 750 båtene i gruppen under 15 meter skulle starte med sporing og rapportering, VMS og ERS, fra 1. januar. Norges Kystfiskarlag har gått gjennom status for prosjektet og ber nå fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen om å utsette iverksettelsen.

Begrunnelsen er at utviklingen av utstyr tilpasset den aktuelle flåten ikke er kommet langt nok, og at laget mener en del av kravene fortsatt virker urimelige, både økonomisk og i praksis.

Nådde ikke fram

– Vi hadde i det lengste håpet på å få gehør for vårt krav om AIS og Kystfiskeappen, men ser ikke politisk vilje til å gå tilbake på de varslede rapporterings- og sporingskravene til flåten under 15 meter.