Fiskerimyndighetenes plan var at de første 750 båtene i gruppen under 15 meter skulle starte med sporing og