Kystfiskarlaget er tirsdag og onsdag samlet i Bodø til landsmøte. For første gang siden 2018 skjer det i fysisk versjon. Første sak på programmet var den kommende kvotemeldingen, der fire sentrale problemstillinger er nå ute på høring. Sjarkflåtens fremtid er én av dem.

Det ble ingen opphetet debatt om saken. Landsstyrets fire sider lange forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Det var dermed enighet om hvilke signaler Kystfiskarlaget skal sende til Nærings- og fiskeridepartementet, der kvotemeldingen er under arbeid.

– Styret, som er bredt sammensatt, har laget et sabla godt forslag til vedtak som bringer Kystfiskarlaget fremover.