– Vinterfisket er normalt en god sesong og veksten i kvoten er gode nyheter. I første periode kan