Havforskningsinstituttet la fredag formiddag fram neste års kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) for de pelagiske artene. Det gjelder kvoterådene for makrell, norsk vårgytende sild, kolmule og hestemakrell. Kvoterådene for pigghå og håbrann, som også skulle kommet fredag, er utsatt til 4. oktober.

Oppsummert i kortform er rådene slik for de tre største artene:

Makrell:

Kvoterådet på 782.066 tonn er en nedgang på to prosent fra i fjor.

NVG-sild:

Kvoteråd på 511.117 tonn er en nedgang på 15 prosent fra i fjor.

Kolmule:

Kolmule på 1.359.629 tonn er en oppgang på 81 prosent målt opp mot anbefalingen i fjor. Det er 23 prosent høyere enn de forventete fangstene i år.

– Kolmule har hatt god rekruttering til bestanden de siste årene, blant annet med en rekordsterk 2020-årsklasse som er oppjustert fra fjorårets bestandsvurdering, sier bestandsansvarlig Åge Høines i en melding fra instituttet.

NVG-sildetokt i februar i år, var med på å legge grunnlaget for kvoteanbefalingen på NVG-sild som ble lagt fram av ICES fredag. Foto: Are Salthaug

Nedgang for sild

Kvoterådet for norsk vårgytende sild (NVG-sild) er altså på 511 171 tonn. Dette er 38 prosent lavere enn forventet fangst i 2022.

– For NVG-sild ser vi en sterk 2016-årsklasse, men årsklassene etterpå er svake, og det trengs påfyll fra nye, sterke årsklasser. Selv ved å følge forvaltningsstrategien i 2023 er gytebestanden forventet komme under føre var-grensa i 2024, sier bestandsansvarlig Erling Kåre Stenevik i meldingen.

Rådet for nordsjøsild ble lagt fram 30. juni.

Makrell og hestmakrell

Bestandsvurderingen av makrell viser at bestanden har relativt jevn og god rekruttering. Kvoterådet på 782.066 tonn er stabilt fra i fjor, med en liten nedgang på 2 prosent.

Rådet innebar likevel en nedgang sammenlignet med fangstene i 2022 på nesten en tredel.

For vestlig hestmakrell gir forskerne råd om nullfangst i 2023. For 2022 var kvoterådet på maksimalt 71.138 tonn hestmakrell.

– Bestandsstørrelsen for hestmakrell er justert ned fra fjorårets bestandsvurdering. Årets vurdering tilsier at gytebestanden vil være under kritisk nivå i 2024 selv med nullfiske i 2023, seier forskningssjef Aril Slotte.

Kvoterådet for hestmakrell i Nordsjøen er satt til 9000 tonn.

Manglende kvoteavtaler

Havforskerne samarbeider gjennom ICES om å vurdere bestandsstatus og gi kvoteråd for felles bestander i Nordøst-Atlanteren. Deretter er det styresmaktene som fastsetter fangstkvoter, vanligvis etter internasjonale forhandlinger.

De siste årene har ikke kyststatene blitt enige om kvotefordeling for NVG-sild, makrell og kolmule.

– Manglende internasjonale avtaler har gjort at fisket har ligget godt over kvoterådet de siste årene. Det er en utfordring for disse store bestandene, sier Aril Slotte.

Det var planlagt en digital presentasjon av kvoterådene, men denne ble avlyst på grunn av sykdom. Det var forskningsdirektør Geir Huse og havforsker Bjarte Bogstad som skulle ha denne presentasjonen.