Et ord som går igjen når Fiskeribladet ringer for å høre hva fiskerne mener blir følgene av kvotenedgangen, er «katastrofe».

Bekymret

– Vi har syv båter. Bare fra i fjor har vi gått ned sikkert 100 tonn på båtene totalt. Vi har pleid å ha 7–8 egnere, men i år har vi ingen, sier fisker Frode Lind.

I år kan åpen gruppe fiske 33 prosent mindre torsk. Og på fartøynivå er de garanterte kvotene nesten halvert.

Frode Robertsen, leder for leder i Vardø Fiskarlag er bekymret.