Norske fartøy kan fiske inntil 17.000 tonn av Norges kvote av Nordsjøsild i britiske farvann.

Fiskeridirektoratet melder at fordelingen av denne kvoten mellom fartøygrupper og delkvoteenhet for fartøygruppene er fastsatt slik:

Ringnotgruppen: Områdekvote 13 583 tonn, maksimalkvoten beregnes på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,33.

SUK: Områdekvote 867 tonn, maksimalkvoten beregnes på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,22.

Trålgruppen: Områdekvote 1 190 tonn, maksimalkvoten beregnes på grunnlag av en delkvoteenhet på 0,1.

Kystgruppen: Områdekvote 1 360 tonn, maksimalkvoten settes til 100 tonn.