Økningen i kvoteoverføringen kommer etter at Fiskeridirektoratet anbefalte Nærings-