Bare siste uke ble det landet 144 tonn kveite langs kysten i nord. Dermed slettes forrige ukes rekord på 140 tonn, og fiskere og kjøpere kan samtidig registrere en pen økning fra fjorårets 138 tonn i tilsvarende uke.

Norges Råfisklags statistikker over kveiteomsetningen viser hvordan et fiske som for få år siden var å regne som et alternativ og en påskjøt til hovedsesongene, nå er blitt en viktig del av inntektsgrunnlaget for en god del kystfiskebåter. Dette er både båter som driver fiske etter kveite som hovedfangst, og for eksempel autolinebåter som har kveite som en stadig viktigere bifangst.