– Foreløpig ser jeg ingen tegn til at silda på Kvænangen er på vei ut