Det skriver forskning.no på sine hjemmesider.

Brian Murray har forsket på maskinlæring som kan støtte skipsnavigatørene til å forutsi potensielt farlige situasjoner. Nylig tok han doktorgraden ved UiT Norges arktiske universitet på dette arbeidet.

– Klarer du å se 30 minutter frem i tid, så vil det ofte være nok tid til å unngå store unnamanøvrer. Dette gjør at man unngår risikofylte situasjoner, samt at trafikken flyter mer optimalt, sier Murray.

Menneskelige feil er årsaken til de fleste ulykker til havs. Forskere mener at systemer med kunstig intelligens kan gi bedre sikkerhet.