Det er ikke straffbart å miste teiner, men fartøy er pliktige til å melde om tapte redskaper, slik at det blir lettere for Fiskeridirektoratet å spore de opp når de gjennomfører sitt årlige ryddetokt. Det skriver Fiskebåt på sine nettsider.

Forbundet viser til at trolig har enkelte håp om å finne igjen tapte teiner senere, og derfor ikke rapporterer inn med en gang.

«Nå er det bare en måned igjen til det blir stopp i fangsten, og det kan derfor være greit med en «vareopptelling»», skriver Fiskebåt.

Per nå er det tatt 5036 tonn med snøkrabbe. Dagsfangstene for hele flåten har gått betydelig ned de siste dagene, noe som trolig skyldes trolig at flere fartøy er, eller har vært, inne for å levere fangst, viser Fiskebåt til. Prognosen er fortsatt at hele kvoten vil være oppfisket til stoppen 1. juli.