– Ferskfiskordninga er ikke bare viktig for arbeidsplasser på land, men også for at fiskere med lokal tilhørighet kan få drive hjemme. Det vi nå ser er at familiefolk tvinges til å gå på Finnmarka for å sikre god nok lønnsomhet.

Det sier fiskekjøper på Ramberg, Ole Olsen, som er svært kritisk til fiskerimyndighetenes ønske om å gjøre justeringer i ferskfiskordninga.

Vil snevre inn tid og sted

Av hensyn til kysttorsken har Nærings- og fiskeridepartementet bedt Fiskeridirektoratet vurdere å snevre inn både det geografiske virkeområdet og tidsperioden for neste års fiske på ferskfiskordninga.