Det spør salgssjef Lorentz Hardy i Lofoten Viking etter at sesongens største fangst med topp kvalitets NVG-sild nå blir malt opp til laksefôr. Dette er skuffende for konsumindustrien som vil ha silda til mat for mennesker, mener han.

God sild til oppmaling

Det var ringnotsnurperen «Endre Dyrøy» som brøt ut av rekken med NVG-sildefangster til landindustrien som produserer sild til konsum, med å levere sin storfangst til mel- og oljeproduksjon. Etter det Fiskeribladet kjenner til, er det mange ringnotfartøy som har planer om å følge «Endre Dyrøys» eksempel og ta storfangster for levering til fabrikker.