Det går frem av henvendelser mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Det føderale fiskeribyrået i Russland, som Fiskeribladet har fått innsyn il.

Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon skal i høst møtes for å blant annet forhandle om neste års kvoter på torsk, hyse og lodde i Barentshavet.

Under fjorårets kommisjonsmøte var partene enige om at delegasjonene skulle møtes fysisk i Russland i år. Dette etter to år med digitale forhandlinger på grunn av koronapandemien.

Det er nå klart at det ikke er aktuelt for norske myndigheter å sende noen delegasjon til Russland.