Nils Gunnar Kvamstø, direktør i Havforskningsinstituttet, sier til Fiskeribladet tirsdag at det er for tidlig å si noe om hva slags langsiktige konsekvenser den russiske invasjonen av Ukraina vil ha for norsk-russisk fiskeri- og forskningssamarbeid.

– Her og nå er det bare ett ord å bruke om det som skjer: Tragisk, sier han.

Tett fiskerisamarbeid

Siden midten av 1970-tallet har Norge og Russland samarbeidet om forvaltning av felles fiskebestander i Barentshavet, med nordøstarktisk torsk som den kommersielt viktigste bestanden.