Flere tusen fartøy må de neste årene montere nytt sporings- og rapporteringsutstyr, for å innfri de nye og omdiskuterte kravene som nå innføres trinnvis for fiskeflåten under 15 meter.

Utstyret koster, både i innkjøp og faste abonnementsutgifter. Fiskernes organisasjoner har reagert på kostnadene som pålegges fiskerne i de minste flåtegruppene.

Det har også Stortinget.

De som fisker innenfor 12-mila slipper å rapportere posisjon og fangstmeldinger via satellitt. Likevel må de ha satellittutstyr. Foto: Lena Knutli

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det i juni enighet mellom SV og regjeringspartiene om å gi alle fartøy med fartsområde kystfiske, eller mindre, fritak fra et fordyrende satellittabonnement - som skulle sikre at data ble overført i sanntid.