Ett av målene med den mye omtalte kvotemeldingen, som Stortinget vedtok i 2020, var å forenkle kvotesystemet.

Dette skulle blant annet skje gjennom å erstatte deltakeradganger og konsesjoner med fiskeritillatelser, og innføre faste og gjennomgående kvotefaktorer for alle fartøy i lukkede fiskerier.

Fiskeridirektoratets forslag til hvordan dette skal gjøres, har vært til høring i næringa siden i fjor høst. Sjømatbedriftene har allerede bedt om at hele høringen trekkes tilbake i påvente av den nye kvotemeldingen, som er varslet.