Ferske tall fra Norges Råfisklag viser at russiske trålere har landet vel 90.000 tonn fisk til en verdi av 1,5 milliarder kroner i Norge så langt i år. Selv om størrelsen på landingene har gått litt ned, har verdien økt med nesten en halv milliard kroner, sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen skyldes primært høye fiskepriser.

– Dette viser det Venstre har advart mot lenge; Mens EUs sanksjoner strammer grepet rundt russisk økonomi, gjør Norges unntak det motsatte, sier Venstres leder Guri Melby til Fiskeribladet fredag.