I 2018 ble rømningshull påbudt i hummerfiske, mens det