Sesongen for fiske etter leppefisk er nå godt i gang, og det er mange aktører som er ute og fisker. Fiskeridirektoratet gjennomførte tidligere i juli kontroller i Hordaland og Rogaland, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

– Kontrollene vil legge vekt på riktig utøvelse av fisket, der blant annet minstemål, riktig føring av slutt-/landingssedler, posisjonsrapportering og riktig bruk av mellomlagringsmerd vil få fokus, forteller seksjonssjef Karl Anton Lorgen ved Fiskeridirektoratet region Midt på hjemmesiden.

– Veiledning til fiskerne vil også være en viktig del av kontrolloffensiven, understreker Lorgen.