Lite tyder på at det utenriksminister Anniken Huitfeldt presenterte som en «innstramming» har hatt betydning for aktiviteten til den russiske fiskeflåten. Den er omtrent på samme nivå som i fjor, viser tall fra Norges Råfisklag.

Den eneste åpenbare forskjellen er at russerne er garantert kontroll av Tolletaten når trålerne deres anløper norsk havn.

– Kravene i kontrolloppdraget, gitt av regjeringen, har i sin helhet resultert i en merbelastning for Tolletaten, skriver avdelingsdirektør Rune Sletmo i grensedivisjonen i Tolletaten i en epost til Fiskeribladet.