Fiskeridirektoratet har forslag til kongekrabberegulering for 2022 i og utenfor det kvoteregulerte området i Finnmark ute på høring. I høringen foreslår direktoratet å