Fiskeridirektoratet har forslag til kongekrabberegulering for 2022 i og utenfor det kvoteregulerte området i Finnmark ute på høring. I høringen foreslår direktoratet å øke omsetningskravet fra 200.000 kroner til 300.000 kroner for å få en hel fartøykvote.

Behold dagens omsetningskrav

Fiskarlaget Nord, Kystfiskarlaget og den samiske kystfiskerorganisasjonen Bivdu sier nei til dette forslaget.

Høringsfristen er 12. november, men alle de tre fiskeriorganisasjonene har sendt inn sine høringsinnspill.

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord hadde møte i går tirsdag om Fiskeridirektoratets høringsforslag, opplyser daglig leder Jon-Erik Henriksen til Fiskeribladet.