– Vi kom tilbake tirsdag etter et tokt preget av mye dårlig vær. Dekningen ble likevel tilfredsstillende, sier havforsker på pelagiske arter, Åge Høines, ved Havforskningsinstituttet. Toktet gikk over