Nyheten kommer over kaikanten i Rørvik når Fiskeribladet er på stedet.

– Vi skal bare slippe av to som skal over på en annen båt. Vi er på vei til Liavågen med sild tatt vest av Sørøya, sier Vidar Larsen som er styrmann på «Svanaug Elise».

Maskinsjef Johan Anton Ervik mønstrer av «Svanaug Elise», kanskje for siste gang. Han har jobbet på ringnotfartøyet siden båten ble levert ny til rederiet Kolbjørn Ervik & Sønner i 2001. Foto: Lena Knutli

Like etterpå kommer maskinsjef Johan Anton Ervik over rekka og inn på kaia med bagen i hånda.