Det har kokt i sosiale medier etter at Fiskeridirektoratet foreslo at det må ryddes i kokfisk-praksisen til fiskerne. Direktoratet vil sikre at all fisk, også kokfisken, seddelføres og kvoteavregnes.

Fiskerikontrollen endres

Forslaget ble presentert i forrige uke da direktoratet la frem sin handlingsplan for hvordan kontrollutvalgets anbefalinger skal følges opp. Blant annet skal det komme krav til automatiske veiesystemer på fiskemottakene.

Reaksjonene har imidlertid kommet på kokfisk-forslaget, og de har vært så sterke at direktoratet har sett seg nødt til å publisere en egen pressemelding om saken, hvor de begrunner forslaget ytterligere.

– Kvantumet (kokfisk red.anm.) er i noen tilfeller så stort at det gir mistanke om at hensikten er å selge utenom lovlige omsetningskanaler, eller å dele ut fisk utover egen husholdning. En slik eskalerende praksis gir også utfordringer ved håndhevelse av kravene til seddelføring, skriver direktoratet i pressemeldingen.

Det er ikke den enkelte fisk som spises om bord de ønsker å treffe med tiltaket, skriver de, men de er av en oppfatting at all fisk som landes skal registreres på en seddel.

Skal registreres

Fiskeridirektoratet bemerker at forslaget om seddelføring av kokfisken opprinnelig kom fra fiskerikontrollutvalget, som i 2019 la frem sin utredning og sine forslag til hvordan fremtidens fiskerikontroll bør se ut. Det er denne utredningen som nå følges opp.

Ved at kokfisken registreres særskilt på seddel for kvoteavregning, åpnes det for at fisker fremdeles kan beholde kokfisken til eget konsum uten at denne delen av fangsten omsettes, samtidig som det fremgår av ressursregnskapet.

– Fiskeridirektoratet støtter fiskerikontrollutvalgets vurderinger og viser til at det i økende grad registreres at kvantum som blir avsatt til heimfarfisk om bord, og ved landing i enkelte tilfeller er betydelig, og langt overstiger hva som naturlig kan konsumeres i en husholdning. Oppfølging av dette forslaget er tatt inn i Fiskeridirektoratets handlingsplan for utvikling av fiskerikontrollen, skriver direktoratet i pressemeldingen.

Direktoratet bemerker også at næringen vil få mulighet til å uttale seg før det gjøres en endelig beslutning om ny praksis og håndhevelse av dette.

Oppgitt

Noen som allerede har uttalt seg er styret i Nordland Fylkes Fiskarlag. De kommenterer kokfisk-saken i et brev sendt til fiskeriministeren mandag. Der omtaler de forslaget som «hinsides all fornuft».

– At fiskere tar «heimfararfisk/kokfisk» er en lang tradisjon. Denne fisken blir ikke belastet kvoten i dag, men hver fisker blir hvert år beskattet av denne ordningen. Vi kan ikke si annet enn at vi føler på oppgitthet over direktoratet i denne sammenheng, da dette forslaget vil føre til enda mer byråkrati, skriver styret.

De beskylder direktoratet for å bruke et forslag de mener er «hinsides all fornuft», for å tåkelegge resten av saken.

– Dette vil igjen føre til at det virkelige problemet med resten av forskriften ikke kommer tilstrekkelig frem i lyset, skriver Nordland fylkes fiskarlag.