De fire første dagene av 2023 er kvantumet av torsk og skrei oppe i 780 tonn rund vekt, opplyser omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag overfor Fiskeribladet. 290 tonn av dette er tatt på garn, 190 tonn på trål, 180 tonn på snurrevad og 100 tonn på line/autoline.

I fjor var det levert 530 tonn på samme tidspunkt. Per fredag 6. januar er det meldt inn 1143 tonn torsk, ifølge Råfisklaget sine nettsider.

Willy Godtliebsen, omsetningssjef salg og omsetning Råfisklaget.