Medlemslagene i Norges Fiskarlag fikk i mai en klar anmodning fra landsstyret om å snarest