Medlemslagene i Norges Fiskarlag fikk i mai en klar anmodning fra landsstyret om å snarest slå seg sammen i et Nord-Norges og et Sør-Norges Fiskarlag.

Mens fremtiden til et Nord-Norges Fiskarlag for øyeblikket ser ut til å ligge i hendene på trønderne i organisasjonen, er man lenger sør innstilt på å gå i gang med forhandlinger.

– Lagene i Samarbeidsrådet Sør er vel nokså klare på at vi vil prøve å få til en sammenslåing. Vi kom nesten i mål sist, før