– Dette er en god dag for fiskerne i nord, og for norsk fiskerinæring totalt sett. Det sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, etter onsdagens møte med styret i Fiskarlaget