– Regjeringa har ikke gitt oss gode rammevilkår på lik linje med resten av flåten. De tar fra oss