De siste ukene har mange spekulert i hvor den mulig rømte oppdrettstorsken, tatt i Meløy, kommer fra.

Det svaret får vi ikke før Havforskningsinstituttet er ferdig med sine analyser som er tatt av fisken som mistenkes å være oppdrettstorsk.

Avlet fram av kysttorsk

Per i dag er det to aktører som driver med oppdrett av torsk: Nofima og Havlandet Marin Yngel. Havlandet har avlet opp sin oppdrettstorsk på kysttorsk. De har hentet villfisk fra nord og sør fra 62. breddegrad.