Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om hummerfredningsområde i Oslo kommune.

Hummerbestanden i Norge er i dag på et historisk lavt nivå, og er oppført i Norsk rødliste som sårbar. Nærmere 1,5 millioner mennesker bor i Indre Oslofjord, og direktoratet antar at fritidsfisket etter hummer her er høyt.

– For å beskytte bestanden mot utrydning, går vi nå inn for fredningsområde, sier Kari Grundvig, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Sør, i en pressemelding.

Flere og større hummer

Oslo kommune har tatt initiativ til å etablere fredningsområde for hummer og har utredet et forslag som omfatter øyene og Oslo havn.

– Å opprette fredningsområder for hummer er ett av flere virkemidler som bidrar til en mer bærekraftig forvaltning av hummer. Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver, sier Grundvig.

Direktoratet kan allerede vise til positive erfaringer med fredning av hummer i Oslofjorden, etter at området rundt Nesoddtangen ble fredet i 2017 og de to områdene Langåra og Jetéen i Drøbaksundet ble fredet i 2021.