Dette er statusen for to av de fiskeslagene på skal være bærebjelker i de pelagiske fiskeriene på denne tida av året:

Det er bare fisket 15.000 tonn av en norsk tobiskvote på 60.000 tonn. 45.000 tonn gjenstår å fiske til en anslått verdi til 170–180 millioner kroner. Mange båter har gitt opp å ta tobiskvoten i år. Kostbare drivstoffpriser og lavere fangstrater henger dårlig sammen.

«Dyrnesvåg» fra Smøla meldte søndag inn 230 tonn nordsjøsild til Pelagia AS Egersund Sildolje. Foto: Einar Lindbæk

Små sild og fangster

Nordsjøsildefisket var mandag oppe i 17.500