Året var 1828, tippoldefaren het Gunnar Berg, og 3000 spesidaler (12.000 kroner, journ.anm.) var summen Gunnar måtte ut med for halve Svolvær. Samme året etablerte han handelsstedet Svinøya. Det var her byen startet.

John måtte hjem

Vi har kjørt over brua som forbinder Svinøya med Svolvær, og stoppet på bruas høyeste punkt. Herfra får man den beste utsikten til Berg-bruket der nede, og til alt som har vokst opp rundt dette i snart 200 år.

Foran i bildet: Børsen Spiseri, som John Berg etablerte på Svinøya i 1995.