Årets første måned har i hovedsak vært en sammenhengende nedtur for pelagisk fisk, hvor mengden som er landet er redusert med 35 prosent målt opp mot fjorårets januar.

Oversikten fra Norges Sildesalgslag over omsatt pelagisk fisk i januar i år er blandet kost. Nedturen er gjennomgående stor målt opp mot januar i fjor:

Nvg-sild ned 38 prosent, makrell i all hovedsak fra utenlandske fartøy ned 48 prosent, hestmakrell ned 50 prosent og kystbrisling ned 85 prosent. Oppturen er kommet på en tidlig oppstart av nordsjøsildefisket som gikk fra et nesten nullfiske i januar i fjor til 8.000