I et intervju med Fiskeribladet 17. mars sier Olav Remøy i Remøy Havfiske at det er et skjæringspunkt mellom høye drivstoffpriser, tilgang på fisk og fiskepriser som avgjør om driften bikker fra pluss til minus.

– For et kystnært torskefiske med gode priser som vi har hatt til nå, har det vært greit å få regnestykket til å gå opp. For rekefisket er det mye vanskeligere på grunn av større drivstoffutgifter og rekepriser som gir lavere lønnsomhet, sier Remøy.

Prisøkning på 60 prosent

Lyngen Reker har et eget dieselanlegg til sine båter og til selve rekeproduksjonen.