I et intervju med Fiskeribladet 17. mars sier Olav Remøy i Remøy Havfiske at det er et skjæringspunkt mellom høye drivstoffpriser, tilgang på fisk og fiskepriser som avgjør om driften bikker fra pluss til minus.

– For et kystnært torskefiske med gode priser som vi har hatt til nå, har det vært greit å få regnestykket til å gå opp. For rekefisket er det mye vanskeligere på grunn av større drivstoffutgifter og rekepriser som gir lavere lønnsomhet, sier Remøy.