I transaksjonen prises Mørenot til en selskapsverdi 1,1 milliarder kroner, noe som inkluderer gjeld på nær 700 millioner kroner. Det meste av kjøpet betales med Hampidjan-aksjer, men det er også et element av kontanter.

Det går fram en melding fra partene torsdag.

Hampidjan er et stort islands konsern med aktivitet innen en rekke industrier som fiskeri, offshore, seismikk, fortøyning og forsvar, mens norske Mørenot er et konsern bestående av tre divisjoner: fiskeri, havbruk og offshoreindustri. Selskap med virksomhet på rundt 30 lokasjoner rundt om i verden.

Mørenot
 • Norsk konsern bestående av tre divisjoner; fiskeri, akvakultur og offshore
 • Selger produkter som notposer, garn, flytekrager, fortøyning, seismikkbøyer og tau
 • Har 30 ulike avdelinger fordelt på flere land
 • Konsernet har rundt 750 ansatte
 • Hovedeier er fond forvaltet av PE-forvalteren FSN Capital

Kjøpesummen vil for det meste bli betalt med aksjer i Hampidjan, hvor dagens eiere av Mørenot vil motta 50.981.049 aksjer i Hampidjan til en beregnet pris på 112 islandske kroner per aksje, som representerer en premie til siste sluttkurs på 20,4 prosent.

Handel må godkjennes

Av meldingen går det fram at kjøpsavtalen er betinget av godkjenning fra konkurransemyndighetene på Island, Grønland og Færøyene.

– Mørenot er et selskap som vi lenge har sett på som et passende tilskudd til Hampidjan-gruppen, da både geografisk distribusjon og produkttilbud passer godt sammen og selskapene har betydelig potensial til å støtte hverandre på en rekke områder, uttaler administrerende direktør i Hampidjan, Hjörtur Erlendsson, i meldingen. Han peker på potensial for å oppnå synergi gjennom optimalisering og integrasjon – samt øke produktsalget på områder hvor selskapene henholdsvis ikke har hatt god tilgang til markeder.

Hampidjan
 • Islandsk konsern med aktivitet innen en rekke industrier som fiskeri, offshore, seismikk, fortøyning og forsvar
 • Har gjennom ulike hel- og deleide datterselskaper virksomhet i en rekke land på ulike kontinenter
 • I Norge har konsernet selskapene Vonin Refa, Tromsø Sjøsenter og Herøy Terminal
 • Konsernet hadde i snitt 911 ansatte i 2016
 • Kjøpte færøyske Vonin våren 2016. Selskapene var omtrent like store (målt i omsetning, begge rundt 60 millioner euro).
 • I 2016 var omsetningen på 117 millioner euro, mens bruttoresultatet (ebitda) var knapt 15 millioner euro.
 • Største eier er færøyske Vogun, som eier 38,6 prosent. De ti største aksjonærene kontrollerte ved årsskiftet 84,6 prosent av selskapet.
 • Ved årsskiftet hadde konsernet en egenkapital på 93,5 millioner euro, og langsiktig gjeld på 67,5 millioner euro

Kilder: Selskapets årsrapport, IntraFish.com

– Sterk kombinasjon

– Dette potensialet finnes i alle aspekter av driften, inkludert fiskeredskaper, oppdrettsprodukter og tjenester for fiskeoppdrett eller høyteknologiske tauløsninger for offshoreindustrien, uttaler Erlendsson.

Av meldingen går det også fram at Hampidjan vil flytte selskapet fra First North til hovedmarkedet på Nasdaq Island.

Styreleder i Mørenot, Espen Asheim, er svært fornøyd med handelen i dagens melding:

– Kombinasjonen av de to selskapene er virkelig sterk, og vi kunne ikke ha funnet en bedre match, uttaler han.

– I løpet av de siste årene har vi sett klare trender med økt profesjonalisering, økende behov for stordriftsfordeler, bærekraft og digitalisering i vår bransje. Mørenot har derfor fokusert på å forbedre vår operasjonelle effektivitet og bygge strukturkapital parallelt med å delta i ulike markedskonsolideringsdiskusjoner.

I desember i fjor ble det kjent at Kristian Steinshylla, administrerende direktør i Mørenot Aqua, sluttet i selskapet etter å ha hatt jobben i to og et halvt år.

– Vi har hatt en dialog og har et litt ulikt syn på veien videre. Selv har jeg tro på at vi har kommet oss gjennom mye i perioden som har vært, og at det er mye spennende på gang, men det er klart at jeg har stått i en periode med mange utfordringer som har kommet samtidig. Så har det vært forventninger knyttet til at tall skulle vært noe bedre enn det vi har klart å levere, sa Steinshylla til Intrafish da nyheten om hans avgang kom.