Nå kommer Island med krav om at blant annet de enkelte parters avhengighet til fisken skal være en viktig veiviser i spørsmålet om fordeling.

Dette kommer frem i et leserinnlegg i Fiskeribladet fra administrerende direktør Heiðrún Lind Marteinsdóttir i Fisheries Iceland (SFS).

Der setter hun frem krav om at prinsippene for forhandlingene må endres slik at sonetilhørigheten ikke skal kunne være eneste prinsipp som legges til grunn. SFS er den store bransjeorganisasjonen for fiskebåter og fiskeindustribedrifter på Sagaøya

Hva er sonetilhørighet og sonetilgang?
  • Sonetilhørighet er et anerkjent, internasjonalt prinsipp i forhandlinger om fordeling av fiskeressurser.