– Tidligere var en fangsttur opp mot iskanten øst for Bjørnøya en fast del av vågehvalsesongen. Her var det alltid hval, og ble det uvær sprakk isen opp og skapte «fjorder» som skjermet oss for det verste været. Nå er det ikke is her lenger og vi må finne hval andre steder, sier leder Bjørn Rikard Andersen i Norges Småkvalfangerlag.

Andersen driver hvalfangst og ordinært fiske med sin 32 meter lange «Reinebuen», samtidig som han er medeier på landsida i selskapet Lofothval.