– Tidligere var en fangsttur opp mot iskanten øst for Bjørnøya en fast del av vågehvalsesongen. Her var det alltid hval, og ble det uvær