Det begynner å bli fart i lofotfisket, og de største mengdene torsk landes nå her, i takt med skreiens gytevandring. Det melder Norges Råfisklag i sin siste ukesoppdatering. Men det er også godt med aktivitet lenger nord. I Senjahopen har det vært fullt kjør de siste ukene, og Nergård sine anlegg produserer for tida både lodde, lodderogn og hvitfisk.

For driftsleder Bård Kristoffersen og gjengen på hvitfiskmottaket blåste store deler av januar bort. Men med godt fiske i februar og mars for garn- og snurrevadbåtene på leveringslista, har de imidlertid klart å hente seg bra inn.