Innstillinga som valgkomiteen la fram på Råfisklaget sitt årsmøte, hadde ingen endringer fra det som var fjorårets styre.

– Alle som var på valg, ville ta gjenvalg, forklarte Bjarni Sigurdsson, som ledet valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet.

Fra talerstolen viste han til Fiskeribladets artikkel, hvor fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran oppfordret Norges Råfisklag – og fiskerinæringa generelt – om å øke kvinneandelen i styrer: – Jeg forventer mer.

Både styreleder og nestleder ble gjenvalgt - her kan du se styret til Norges Råfisklag det neste året.
I