I går meldte Nærings- og fiskeridepartementet at det er nedsatt et nytt utvalg som skal gi råd om hvilke grep som kan tas for å øke bearbeidingsgraden i Norge.

Nå reagerer Fiskarlaget på at hverken fiskere eller salgslag er representert i utvalget.

– Sterkt beklagelig

«Det er underlig og sterkt beklagelig at fiskeri- og sjømatministeren setter ned et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, uten at verken fiskerne eller omsetningsleddet er representert», skriver Fiskarlaget i en pressemelding onsdag.

Utvalgets mandat er å utrede hvordan Norge kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, og enda mer bearbeiding av fisken her hjemme.

– Dette skal utvalget levere på til i oktober i år og fiskerne er tilgodesett å være referansegruppedeltagere. Dette gir ikke et godt grunnlag for et helhetlig råd som dekker hele verdikjeden, sier lederen i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlagslederen ber fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen ta grep og utvide utvalget og sikre at fiskerne og salgslag er representert.

Odd Emil Ingebrigtsen svarer dette i en e-post til Fiskeribladet:

- Vi har lagt vekt på at utvalget skal ha representanter fra eller med bred erfaring fra fiskeindustrien selv. Det synes jeg at vi har fått til. Utvalgsmedlem Arhaug har for eksempel vært fisker og tar med seg viktig erfaring derfra i dette utvalgsarbeidet. I tillegg er ikke utvalgsarbeidet komplett uten innspill fra fiskeriorganisasjonene. Så alle i næringen skal få mulighet til å spille inn.

Her er utvalget som ble presentert i går:

  • Kathrine Tveiterås, dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet (Tromsø) (leder)
  • Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre (Ålesund)
  • Ørjan Nergaard, tidligere Lerøy Båtsfjord og styreleder i COD Cluster (Båtsfjord)
  • Sigvald Rist, Lofotprodukter AS (Vestvågøy)
  • Magnar Pedersen, Nofima (Tromsø)
  • Nina Jensen, REV Ocean (Oslo)
  • Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea, tidligere fisker (Ålesund)

Fiskeribladet har kontaktet departementet for kommentar. Vi oppdaterer saken.